Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Program "Mój prąd"

  • Home
  • Program "Mój prąd"

Zielona energia w Polsce zyskuje na znaczeniu. A ceny energii elektrycznej pozyskiwanej z paliw kopalnych stale rosną. Jeśli rozważasz inwestycję w fotowoltaikę, ale obawiasz się, że próg wejścia w ten projekt jest dla Ciebie za wysoki, to możemy pomóc Ci pozyskać finansowe środki, które ten próg efektywnie obniżą. Pozyskanie dofinansowania jest możliwe z najnowszego programu rządowego.

Co to za program dotacyjny?

„Mój Prąd” – pierwszy nabór wniosków wystartował 30 sierpnia 2019. W jego ramach można było pozyskać 5 tysięcy złotych dotacji na inwestycje związane z fotowoltaiką. Konkretnie chodziło o zamontowanie instalacji PV (panele / płyty fotowoltaiczne) we własnym gospodarstwie domowym. Dotyczyło to montażu ogniw fotowoltaicznych zarówno na dachu, jak również na ziemi / gruncie.

Uwaga:

Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązywała zasada „kto pierwszy ten lepszy” – liczyła się kolejność zgłoszeń. W puli była kwota 1 mld zł dla około 200 tys. inwestorów. W związku z tym szybka decyzja była dobrą decyzją. Zarezerwowana pula pieniędzy wyczerpała się wcześniej i oficjalne zakończenie drugiego naboru wniosków przypadło na 6 grudnia 2020 r.

Nadchodzi trzecia edycja programu dotacyjnego „Mój Prąd”

Rozpoczęcie trzeciego naboru planowane jest z początkiem lipca 2021 roku, co jest potwierdzoną informacją z NFOŚiGW.

Skorzystają z niego nie tylko nowi Klienci, ale także PROSUMENCI, którzy poniosą wydatki na instalację fotowoltaiczną (PV) przed uruchomieniem nowego naboru „Mojego Prądu”.
Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wynika, że:

  • Inwestorzy, którzy zakupili instalację po 31 stycznia 2020 r., a zarazem przed ogłoszeniem trzeciego naboru „Mój Prąd”, będą mogli skorzystać z dofinansowania z nowej edycji tego programu po spełnieniu pozostałych warunków, które zostaną ogłoszone bliżej wakacji.
  • W trzeciej edycji Programu zostanie utrzymany wcześniejszy warunek dofinansowania instalacji fotowoltaicznej (OZE) o mocy wynoszącej co najmniej 2 kW i nie więcej niż 10 kW.
  • W nowej edycji Programu „Mój Prąd” można będzie pozyskać dotację na domową instalację fotowoltaiczną oraz na dodatkowe urządzenia energetyczne. Najprawdopodobniej będą to magazyny energii czy też ładowarki do samochód elektrycznych.
  • Szczegółowe informacje dotyczące trzeciej edycji programu „Mój Prąd” mają zostać ogłoszone wkrótce.

Gdzie złożyć wniosek?

Uwaga ! Od 31 marca tylko e-wnioski w „Moim Prądzie”

Nie są znane informacje czy zostanie przywrócona możliwość wnioskowania o dotacje w wersji tradycyjnej tj. „papierowej”.
Przed wprowadzeniem stanu epidemii w Polsce można było pobierać wniosek ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Razem z wymaganym kompletem dokumentów można go było złożyć w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie na portierni w godzinach 8:00 – 15:00
Alternatywnie dokumenty można było przesłać drogą pocztową na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Ważne!

Od 31 marca 2020 tylko e-wnioski w „Moim Prądzie” w ramach profilu zaufanego lub e-dowodu.

Co należy dołączyć do wniosku?

Aby otrzymać dofinansowanie należy bezwzględnie spełnić wszystkie warunki programu (dotacja dotyczy instalacji o mocy od 2 do 10 kWp) i przedstawić:

  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzoną adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”
  • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy;
  •  klauzulę informacyjną dla wnioskodawców.

W przypadku e-wniosku warto wcześniej przygotować skan faktury, dowodu zapłaty oraz zaświadczenia z Zakładu Energetycznego o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej. Pliki te będzie można załączyć w prosty sposób podczas wypełniania wniosku. Klauzula informacyjna jest integralną częścią wniosku elektronicznego i nie ma potrzeby jej osobnego dołączania.

Kiedy można spodziewać się pieniędzy?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Należy zwrócić uwagę na konieczność skrupulatnego spełnienia wszystkich wymogów programu (w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony, a czas na pozyskanie pieniędzy się znacznie wydłuży).

Od Klientów firmy Eco Voltaika (instalacje fotowoltaiczne) posiadamy informacje, że NFOŚiGW przekazuje pieniądze na wskazany numer rachunku bankowego po około 2-3 miesiącach, licząc od daty wysłania wniosku dotacyjnego. Z informacji przekazanych przez NFOŚiGW pod koniec 2020 wynika, że czas ten może zostać wydłużony nawet do 5-6 miesięcy.

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl i www.mojprad.gov.pl.
Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami! Wyjaśnimy i pomożemy Ci przejść przez cały proces.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?

Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Może Cię zainteresować również: