Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Program "Mój prąd"

  • Home
  • Program "Mój prąd"

Mój Prąd 5.0 czyli nowe dotacje do fotowoltaiki w 2023 roku

Piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie priorytetowym „Mój Prąd” (MP5) został uruchomiony w dniu 22.04.2023 r.

Zielona energia w Polsce zyskuje na znaczeniu. A ceny energii elektrycznej pozyskiwanej z paliw kopalnych stale rosną. Jeśli rozważasz inwestycję w fotowoltaikę, ale obawiasz się, że próg wejścia w ten projekt jest dla Ciebie za wysoki, to możemy pomóc Ci pozyskać środki finansowe, które ten próg efektywnie obniżą.

Pozyskanie dofinansowania jest możliwe m.in. w ramach już piątej edycji programu rządowego "Mój Prąd".

Wsparcie finansowe w ramach tego programu będzie można przeznaczyć m.in. na:

  • przydomowe mikroinstalacje fotowoltaiczne (PV),
  • magazyny energii elektrycznej (akumulatory, banki akumulatorów),
  • inteligentne systemy zarządzania energią,
  • magazyny ciepła..
  • pompy ciepła


PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA I KWOTY DOTACJI DLA MÓJ PRĄD 5.0

Wysokość dofinansowania (do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż):
1. Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł (tylko grupa 1 i 2 Wnioskodawców);

2. Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe:
    a) 7 000,00 zł (grupa 1 i 2 Wnioskodawców);
    b) 3 000,00 zł (grupa 3 Wnioskodawców).

3. Urządzenia dodatkowe:
 a) Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
     - Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
     - Gruntowe pompy ciepła - pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
     - Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
     - Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
     - Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
 b) Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
 c) System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
 d) Kolektory słoneczne c. w. u.: 3 500,00 zł

Kto może skorzystać z programu dotacyjnego Mój Prąd 4.0 ?

Z dofinansowania skorzystać mogą osoby fizyczne, którzy przyłączą swoją przydomową mikroinstalację fotowoltaiczną do Zakładu Energetycznego na nowych zasadach rozliczeń tzw. net billingu. Więcej Informacji TUTAJ.
Dotyczy to m.in. inwestorów, którzy decydowali się na za zamontowanie swojej mikroinstalacji fotowoltaicznej po 1 kwietnia 2022 r.

Programem dotacyjnym objęci zostali także wcześniejsi prosumenci (przed 1.04.2022), którzy zrezygnują z systemu opustów (bilansowania na starych zasadach) i przejdą na nowy system rozliczeń tj. net billing. Zmiana taka jest nieodwracalna.

 

Ile wyniesie dofinansowanie w 2022 r. ?

Wyliczenia dotacji dla nowych prosumentów – tj. przyłączonych do sieci od 01.04.2022r.

I wariant – dotacja do samej instalacji PV dla nowych prosumentów:
Kwota: 6000 - 7000 zł (w zależności od zastosowanych komponentów)

II wariant – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej lub ciepła:
Kwota: dodatkowo 16000 zł i/lub 5000 zł (łącznie 21000 zł przy skorzystaniu jednocześnie z tych dwóch rozwiązań magazynowania).

III wariant – pieniądze na inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS):
Kwota: dodatkowo 3000 zł.


 

Wyliczenia dotacji dla obecnych prosumentów  – tj. przyłączonych do sieci przed 01.04.2022r.

Dotyczy inwestorów, którzy nie skorzystali jeszcze z Programu „Mój Prąd”:

I wariant – dotacja do samej instalacji PV dla obecnych prosumentów:
Kwota: 6000 - 7000 zł (w zależności od zastosowanych komponentów)

II wariant – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej lub ciepła:
Kwota: dodatkowo 16000 zł i/lub 5000 zł (łącznie 21000 zł przy skorzystaniu jednocześnie z tych dwóch rozwiązań magazynowania).

III wariant – pieniądze na inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS):
Kwota: dodatkowo 3000 zł.

Jak można zauważyć wartość dofinansowania dla prosumentów, którzy zgłosili do Zakładu Energetycznego instalację fotowoltaiczną przed 01.04.2022r. jest taka sama, jak w przypadku osób przyłączających do sieci swoją nową mikroinstalację PV już w nowym systemie rozliczeń tj. net billingu.
Warunkiem otrzymania dotacji jest jednak obowiązek przejścia z poprzedniego systemu bilansowania (sprzed 01.04.2022r) na nowy system rozliczeń (obecny po 31.03.2022r), promowany obecnie przez NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu i Środowiska.


Dotyczy inwestorów, którzy już skorzystali z Programu „Mój Prąd”:

I wariant - w przypadku wcześniejszego otrzymania pieniędzy przewidziano bonus 3000 zł.
Warunkiem jest obowiązek przejścia na nowy system rozliczeń tj. net billing.

II wariant – dofinansowanie do magazynu energii elektrycznej lub ciepła:
Kwota: dodatkowo 16000 zł i/lub 5000 zł (łącznie 21000 zł przy skorzystaniu jednocześnie z tych dwóch rozwiązań magazynowania).

III wariant – pieniądze na inteligentne systemy zarządzania energią (HEMS/EMS):
Kwota: dodatkowo 3000 zł.Przedstawione kwoty w ramach poszczególnych wariantów można łączyć i pozyskać łączną kwotę dotacji nawet do wartości 26000 zł!

Głównym założenie jest zasada, że pozyskiwana kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów inwestycji.

Na program przewidziano budżet w wysokości 855 mln zł. Środki te w całości pochodzą z funduszy unijnych.
Dotacje będą przyznawane na instalacje fotowoltaiczne wykonane najwcześniej po 1 lutego 2020 roku.

Gdzie i jak złożyć wniosek o dotację ?

Wnioski można składać wyłącznie drogą internetową poprzez oficjalną stronę programu https://mojprad.gov.pl/ .

Jako firma Eco Voltaika chętnie pomożemy naszym Klientom w wypełnieniu wniosku. W tym celu możemy się umówić na spotkanie w biurze firmy we Włoszczowie. Opcjonalnie poinstruujemy drogą telefoniczną lub przez komunikator internetowy, w jaki sposób należy przejść tę procedurę.

Pomogliśmy tysiącom naszych Klientów otrzymać dofinansowanie z programu Mój Prąd w poprzednich latach.  
Z radością podejmiemy się tego wyzwania także w obecnej odsłonie bieżącego programu dotacyjnego.

Co należy dołączyć do wniosku?

Aby otrzymać dofinansowanie należało do tej pory bezwzględnie spełnić wszystkie warunki programu i załączyć do elektronicznego wniosku:

  • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej
  • dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie
  • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy.

Przed rejestracją w systemie dotacyjnym Mój Prąd warto wcześniej przygotować skan faktury, dowodu zapłaty oraz zaświadczenia z Zakładu Energetycznego o przyłączeniu mikroinstalacji PV do sieci elektroenergetycznej.
Pliki te będzie można załączyć w prosty sposób podczas wypełniania wniosku.
Klauzula informacyjna jest integralną częścią wniosku elektronicznego i nie ma potrzeby jej osobnego dołączania.

Kiedy można spodziewać się pieniędzy?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie.
Należy zwrócić uwagę na konieczność skrupulatnego spełnienia wszystkich wymogów programu (w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony, a czas na pozyskanie pieniędzy się znacznie wydłuży).

Bazując na doświadczeniu z poprzednich edycji programu dofinansowań "Mój Prąd" można szacować, że NFOŚiGW przekazuje pieniądze na wskazany numer rachunku bankowego po około 3-6 miesiącach, licząc od daty wysłania wniosku dotacyjnego. W niektórych sytuacjach czas ten może zostać wydłużony nawet o kilka kolejnych miesięcy.

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl i www.mojprad.gov.pl.

Masz wątpliwości?
Skontaktuj się z nami!
Wyjaśnimy i pomożemy Ci przejść przez cały proces.

Co to za program dotacyjny?

„Mój Prąd” – pierwszy nabór wniosków wystartował 30 sierpnia 2019. W jego ramach można było pozyskać 5 tysięcy złotych dotacji na inwestycje związane z fotowoltaiką. Konkretnie chodziło o zamontowanie instalacji PV (ogniwa / panele fotowoltaiczne) we własnym gospodarstwie domowym. Dotyczyło to montażu modułów fotowoltaicznych zarówno na dachu, jak również na ziemi / gruncie.

Międzyczasie, tj. w 2020 oraz w 2021 roku, odbyły się dwie kolejne edycje Mojego Prądu, z czego ostatnia została zakończona szóstego października 2021. W każdym przypadku powodem zakończenia przyjmowania wniosków o dotacje było wyczerpanie środków finansowych przewidzianych na ten cel.

Uwaga:

Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązywała zasada „kto pierwszy ten lepszy” – liczyła się kolejność zgłoszeń. Z uwagi, że pula pieniędzy zarezerwowana na ten program dotacyjny była stosunkowo skromna w każdym kolejnym roku, szybka decyzja oznaczała dobrą decyzję dla inwestora. Pominięta tu zostaje kwestia jakości urządzeń i rzetelności firm fotowoltaicznych, która pozostawia wiele do życzenia. Dlatego też warto możliwie wnikliwie  podejść do kwestii związanej z zakupem zestawu fotowoltaicznego i wyborem firmy wykonawczej.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?

Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Może Cię zainteresować również:
oferta Eco Voltaika
oferta Eco Voltaika
oferta Eco Voltaika
oferta Eco Voltaika