Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Program "Agroenergia"

  • Home
  • Program "Agroenergia"

Agroenergia to rządowy program, dzięki któremu rolnicy mogą dofinansować inwestycje związane z Odnawialnymi Źródłami Energii, w szczególności te związane z montażem instalacji fotowoltaicznej.

Podstawowym celem programu jest wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego i szkodliwego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych. Ponadto program zakłada zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, mając na uwadze poprawę efektywności energetycznej.
Jeśli masz dość wysokich rachunków za prąd, a jednocześnie chcesz efektywnie i ekologicznie rozwijać swoje gospodarstwo rolne – ten program dotacyjny może stanowić bardzo sensowne rozwiązanie. Bez wątpienia wpłynie on na obniżenie kosztów inwestycji w OZE i znacznie skróci okres zwrotu poniesionych nakładów na ten cel.

Pożyczka lub dotacja może dotyczyć inwestycji m.in. w:

  • systemy fotowoltaiczne;
  • magazyny energii, w tym te powiązane z fotowoltaiką;
  • elektrownie wiatrowe i wodne;
  •  biogazownie.

W przypadku instalacji fotowoltaicznych próg minimalnej mocy określono powyżej 50 kW. A maksymalny dopuszczalny koszt inwestycji (brutto) dla instalacji do 1MWp na 2,5 mln. Złotych,

Ile pieniędzy zamierza wydać państwo?

W puli, na lata 2019-25 znalazło się 200 mln złotych. 80 mln zostanie przeznaczona na dotacje pozostała część na niskooprocentowane pożyczki.

Jaką część inwestycji może pokryć dotacja?

Dotacja może pokryć maksymalnie 40 proc. inwestycji. Korzystnym rozwiązaniem może okazać się sięgnięcie po pożyczkę (WIBOR 3M + 50 punktów bazowych, nie mniej niż 2 proc). Maksymalny okres finansowania jest przewidziany na 15 lat.

Kto może skorzystać z programu?

Jak już wspomnieliśmy, program dedykowany jest rolnikom indywidualnym. Powinni oni co najmniej 5 lat zamieszkiwać w gminie, w której planowana jest inwestycja. Jeśli chodzi o formy własności ziemi muszą to być: właściciele, dzierżawcy, samoistni posiadacze, albo posiadający tytuł prawny wieczystego użytkowania gruntów (o powierzchni do 300 ha).

Uwaga!

Inwestycja, dla której ubiegamy się o pieniądze musi uwzględniać utworzenie nowego źródła energii, aby spełniła przesłankę samowystarczalności energetycznej, której promowanie jest celem programu.

Kiedy i gdzie można składać wnioski?

Przyjmowanie wniosków ruszyło już w lipcu br. dlatego warto jak najszybciej rozważyć przystąpienie do programu aby nie przegapić szansy na dogodne finansowanie na korzystnych warunkach. Wnioski można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej maksymalnie do 20 grudnia 2019 r. (lub dostępności środków).

Wnioski można składać:
  • elektronicznie przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) na stronie NFOŚiGW (wymaga zastosowania podpisu elektronicznego);
  • bezpośrednio w siedzibie Funduszu przy ul. Konstruktorskiej 3a w Warszawie;
  • wysłać pocztą zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie programu (za datę złożenia uznaje się datę wpłynięcia do kancelarii NFOŚiGW).

Nadal masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy w aplikowaniu do programu.

Może Cię zainteresować również:
oferta Eco Voltaika
oferta Eco Voltaika
oferta Eco Voltaika
oferta Eco Voltaika