Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Polityka prywatności

  • Home
  • Polityka prywatności

Polityka prywatności – informacje ogólne

„Eco Voltaika Marek Popowicz” szanuje i przestrzega prawa użytkowników do prywatności.
W dalszej części zamieszczone zostały informacje ważne z punktu widzenia użytkownika. Dotyczą one takich zagadnień jak gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji o użytkownikach witryny www.ecovoltaika.eu (www.ecovoltaika.pl), w tym plików cookies.
Poruszona została także kwestia tego, w jakie sposób nasza firma dba o ochronę danych osobowych osób odwiedzających niniejszą stronę internetową.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników

Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane oraz przetwarzane dane osobowe od Użytkowników witryny.
Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania użytkownika serwisu www.ecovoltaika.eu (www.ecovoltaika.pl).
Korzystając z strony internetowej www.ecovoltaika.eu (www.ecovoltaika.pl), akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.
Wszystkie dane osobowe pozyskane w ramach serwisu www.ecovoltaika.eu (www.ecovoltaika.pl) są gromadzone oraz przechowywane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jakkolwiek brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną.
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Administrator danych osobowych

Właścicielem niniejszego serwisu i Administratorem danych osobowych pozyskiwanych za jego pośrednictwem jest Eco Voltaika Marek Popowicz, Kurzelów, ul. Sienkiewicza 6, 29-100 Włoszczowa, woj. świętokrzyskie (NIP: 6562144115, REGON:260427004), zwana dalej Właścicielem lub Administratorem.

Zakres danych

Na potrzeby świadczenia usług na niniejszej stronie internetowej mogą być pozyskiwane i przetwarzane dane osobowe użytkowników. W szczególności są to: adres e-mail, imię, nazwisko, kod pocztowy, nr telefonu, kraj pochodzenia.
Za pośrednictwem naszej strony zbieramy także informacje zawarte logach systemowych (np. adres IP). Są one wykorzystywane w celach technicznych związanych z administracją naszej strony internetowej oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Cel przetwarzania danych

Dane osobowe użytkowników są gromadzone, przechowywane i wykorzystywane przez serwis www.ecovoltaikaeu (www.ecovoltaika.pl) za zgodą osób, których dotyczą.
Firma Eco Voltaika może wykorzystywać dane osobowe tylko w celu zapewnienia właściwej obsługi użytkowników, dla celów świadczenia usług, zgłaszania reklamacji, odstąpienia od umowy świadczenia usług.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych

Użytkownik niniejszej strony internetowej ma prawo:
– dostępu do jego danych,
– uzupełniania danych osobowych,
– sprostowania danych osobowych,
– czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania,
– usunięcia danych osobowych
– do tego, aby nie podlegać profilowaniu.
W tym celu należy zgłosić ten fakt Administratorowi strony mailowo na adres info@ecovoltaika.pl lub listownie na adres siedziby firmy.
Pytania oraz ewentualne zastrzeżenia związane z tym, w jaki sposób Administrator przetwarza Państwa dane osobowe, prosimy kierować na adres: info@ecovoltaika.pl. Osoba, której dane dotyczą może wnieść skargę do organu nadzorczego: Generalnego Inspektora Danych Osobowych (https://giodo.gov.pl).

Ochrona przetwarzanych danych osobowych

Eco Voltaika Marek Popowicz deklaruje, iż dokłada wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, które to będą wykorzystywane do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności.
Dane osobowe gromadzone przez Administratora z użyciem niniejszego serwisu internetowego nie są przekazywane podmiotom trzecim.
Dane osobowe użytkowników strony internetowej www.ecovoltaika.eu, przetwarzane będą przez Administratora wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych poprzez stronę.

Pozostałe kwestie reguluje ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).

Rekrutacja

Rekrutacja na wskazane w ogłoszeniu stanowisko pracy może trwać do 12 miesięcy. W tym terminie mogą być przetwarzane dane osobowe osób, które przesłały swoje aplikacje (podania). Po tym terminie dane są usuwane z naszej bazy, chyba że aplikant na dane stanowisko wyraził zgodę na dłuższy okres przetwarzania jego danych osobowych w związku z przyszłymi procesami rekrutacji.
Do osób zainteresowanych udziałem w rekrutacji kieruje się prośbę o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych (CV) na podany w ogłoszeniu adres email wraz z oświadczeniem o następującej treści:
Niezbędne oświadczenie, żeby wziąć udział w procesie rekrutacji:
– Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanej ofercie pracy (mojej ofercie) dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz innych obowiązujących przepisów, w tym również przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innych przepisów prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
– Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych zawartymi w ogłoszeniu o rekrutacji pracowników.
Brak ww. oświadczeń uniemożliwi rozpatrywanie kandydatury w procesie rekrutacji.
Oświadczenie dobrowolne:
„Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojej aplikacji (CV) w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Eco Voltaika Marek Popowicz nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące, licząc od dnia przesłania mojego CV.”

Polityka plików cookies

Podczas korzystania ze strony www.ecovoltaika.eu (www.ecovoltaika.pl) , na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie) zapisywane mogą być tzw. pliki tzw. cookies. Dzięki plikom cookies możliwe jest zbieranie danych statystycznych, co pozwala na dostosowanie zawartości strony WWW do preferencji odbiorców (użytkowników).

Ponadto pliki te wykorzystywane mogą być w celu personalizacji reklam (np. Google).
Są wykorzystywane do tworzenia zbiorczych, anonimowych statystyk dotyczących zachowań użytkowników na różnych urządzeniach

Cele w jakich stosowane są pliki cookies

Firma Eco Voltaika Marek Popowicz korzysta z plików cookies w celach:

– dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, aby m.in. odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, w tym statystyk dotyczących zachowań użytkowników na różnych urządzeniach;
– personalizacji reklam (np. Google).
– utrzymania sesji Użytkownika, dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– dostarczania Użytkownikom treści bardziej dostosowanych do ich zainteresowań we współpracy z podmiotami świadczącymi usługi reklamowe tj. Google, Facebook lub innej sieci reklamowej.

Rodzaje plików cookies

Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, na stronie internetowej www.ecovoltaika.eu (www.ecovoltaika.pl) stosowane są następujące rodzaje:
– pliki statystyczne, które umożliwiają zbieranie informacji statystycznych na temat sposobu korzystania z niniejszego serwisu; informacje te mogą być przekazywane do panelu analitycznego Google Analytics,
– pliki reklamowe, które mogą być wykorzystywane przez Administratora lub przez współpracujące z Administratorem podmioty świadczące usługi reklamowe,
– pliki społecznościowe – umożliwiające integrację serwisów społecznościowych (m. in. Facebook, Google+).
Ponadto w trakcie korzystania przez użytkownika z serwisu internetowego www.ecovoltaika.eu, wykorzystuje się pliki cookie tzw. sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne to tzw. pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika strony do chwili wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki przez użytkownika. Stałe pliki są natomiast przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika strony przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika urządzenia.
Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących m.in. z niniejszej strony internetowej w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w użytkowanym przez niego urządzeniu.

Wyłączenie odpowiedzialności w zakresie mechanizmu cookies

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie mechanizmu zarządzania plikami cookies na innych stronach internetowych dostępnych za pośrednictwem linków umieszczonych na stronie www.ecovoltaika.eu (www.ecovoltaika.pl).

Oferta na stronie WWW oraz zapytania ofertowe

Informacje zawarte na stronie internetowej www.ecovoltaika.eu (www.ecovoltaika.pl), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 poz. 121).
Szczegółowe informacje o usługach, produktach i ich cenach udzielają każdorazowo osoby odpowiedzialne za kontakt z Klientami ze strony Eco Voltaika Marek Popowicz.
Kierowane do Administratora zapytania ofertowe bezpośrednio z użyciem adresu e-mail lub z użyciem formularza kontaktowego (zawierające między innymi dane osobowe), wykorzystywane są wyłącznie w celu odpowiedzi na przesłane zapytanie i przechowywane są w bazie Administratora danych dla celów statystycznych nie dłużej niż 12 miesięcy.