Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Magazyny energii

  • Home
  • Magazyny energii

Magazyny energii Radomsko

Nasza firma prowadzi sprzedaż magazynów energii w Radomsku, które dają osobom prywatnym i przedsiębiorcom ogromną niezależność energetyczną oraz możliwość zredukowania skutków przeciążenia sieci. Oznacza to więc, że decydując się na takie rozwiązanie, całkowicie wykluczysz pojawianie się tzw. skoków napięć, które mogłyby zakłócać pracę instalacji fotowoltaicznych. Dodatkową zaletą jest fakt, że wykorzystując magazyny, zmaksymalizujesz wykorzystanie wyprodukowanej energii, a w efekcie dostrzeżesz coraz to większe oszczędności.

Zasilanie awaryjne z systemem on-grid z magazynem energii

Pod kątem maksymalnie zoptymalizowanego zużycia energii to właśnie to rozwiązanie wydaje się najbardziej interesujące. Instalacja fotowoltaiczna w formie „backup” z bankami akumulatorów umożliwia jednocześnie produkcję, bieżące wykorzystanie, a zarazem autokonsumpcje wytworzonej z paneli PV energii elektrycznej, jak również tej bezpośrednio z sieci. Głównym celem i zadaniem instalacji fotowoltaicznych on-grid z magazynem energii powinno być zaspokojenie całkowitych potrzeb energetycznych całego gospodarstwa domowego lub firmy. Dlatego takie systemy są odpowiednio projektowane, aby mogły sobie poradzić w różnych sytuacjach.

Wśród możliwych do zaistnienia skrajnych scenariuszy należą:

  • Występujące chwilowo duże obciążenie energetyczne w budynku – rozwiązaniem jest pobór brakującej energii z sieci;
  • Brak zdolności do wytwarzania energii w okresach o dużym zachmurzeniu lub naturalnie w nocy – rozwiązaniem jest wcześniejsze zmagazynowanie energii w bankach akumulatorów;
  • Chwilowy zanik napięcia w sieci elektroenergetycznej – rozwiązaniem jest poprawnie funkcjonujący system zasilania awaryjnego, który to podczas braku prądu przejmuje zasilanie domowych czy też firmowych urządzeń elektrycznych.