Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Czy ilość słońca w Polsce jest wystarczająca na instalację fotowoltaiczną?

Eco Voltaika

Polska nie uchodzi za zbyt słoneczny kraj w porównaniu do państw gorącego Południa Europy. Nie oznacza to jednak, że coraz popularniejsze instalacje fotowoltaiczne, które przekształcają energię słoneczną na prąd elektryczny, nie mają racji bytu w polskich gospodarstwach, przedsiębiorstwach, samorządach, farmach itp.

Wręcz przeciwnie, klimat w naszym kraju uznawany jest za optymalny dla funkcjonowania paneli fotowoltaicznych. Wbrew pozorom upały, nadmierne nasłonecznienie, a także bezwietrzna pogoda mogą przyczynić się do spadku efektywności tego rodzaju instalacji.

Najlepsze miejsca w Polsce na instalacje fotowoltaiczne
W Polsce montaż instalacji fotowoltaicznej sprawdzi się w każdym miejscu. Jednak niektóre regiony mogą czerpać ponadprzeciętne zyski z tego rodzaju rozwiązania energetycznego. Oczywiście powiązane jest to ściśle z nasłonecznieniem danego miejsca. Zdecydowanym liderem nasłonecznienia w Polsce są miasta w południowo-wschodniej części kraju. Według badań Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki najbardziej słonecznym miastem  jest Rzeszów (aż 1351 kWh/m²), a „najciemniejszym” Szczecin (1230 kWh/m²). Natomiast średnia naświetlenia z 60 polskich lokalizacji wynosi 1289 kWh. Według najnowszych raportów, w Polsce dzięki instalacjom fotowoltaicznym zyskuje się prawie 1200 MW mocy rocznie.

Liczba słonecznych dni w Polsce
W skali roku 80% promieniowania słonecznego w naszym kraju przypada na miesiące od kwietnia do września. Oznacza to, że roczne nasłonecznienie wynosi od 1390 do 1900 godzin. Średnia roczna długość słonecznych dni w Polsce wynosi ok. 1600 godzin, czyli około ponad 30% długości dnia. Ważnym czynnikiem, którym powinny kierować się osoby decydujące się na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej jest fakt, że w naszym kraju nie istnieją znaczące różnice nasłonecznienia. Wynoszą one maksymalnie 10% pomiędzy bardziej słoneczną południową a północną częścią Polski.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce
Fotowoltaika to jeden z najszybciej rozwijających się sektorów odnawialnych źródeł energii w Polsce. Według stowarzyszenia zrzeszającego podmioty z branży fotowoltaicznej – Solar Power Europe, dzięki zeszłorocznym instalacjom fotowoltaicznych, Polska zajmie w tym roku 5 miejsce pod względem przyrostu mocy w PV. Powodem tego stanu rzeczy są liczne inwestycje z poprzednich lat m.in. w rozwój mikroinstalacji  fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych, a także w małych przedsiębiorstwach i samorządach. Od 3 lat sukcesywnie rozwijane są także farmy PV. Polskie projekty fotowoltaiczne wsparte zostały przez różne regionalne programy operacyjne mające miedzy innymi na celu zmniejszenie skażenia środowiska itp. Wzrost świadomości ekologicznej może przyczynić się do stałego rozwoju tego sektora w naszym kraju.

Zgodnie z oczekiwaniami energia pochodząca z przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce na koniec 2020 roku przekroczy barierę 2 GW.

Foto: Nasłonecznienie Polski
źródło: Polska Agencja Zarządzania Energią

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót