Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

System off-grid czy on-grid - co wybrać?

Eco Voltaika

Darmowa energia słoneczna i wytwarzany z niej czysty prąd to niezaprzeczalnie najlepsze rozwiązanie technologiczne dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych. W polskim systemie prawnym fotowoltaika musi być podłączona do sieci energetycznej, ale radykalnie zmienia się też podejście do kwestii akumulatorowego magazynowania energii. Inwestorzy poszukują informacji czy przyłączyć instalację PV do sieci, czy magazynować ją niezależnie.

Idzie nowe w magazynowaniu nadwyżek energii. On-grid – system przyłączony do sieci energetycznej

Na polskim rynku fotowoltaiki przeważają systemy on-grid, czyli przyłączone do sieci. Na ten stan rzeczy wpływa nie tylko cena, ale również obowiązujące do tej pory rozwiązania prawne. System PV podłączony jest do zewnętrznej sieci energetycznej przy pomocy doprowadzenia okablowania zmiennoprądowego z falownika do rozdzielni niskiego napięcia.

Ta opcja jest dopuszczalna i bezpieczna, gdy rozdzielnia może odebrać całą moc wygenerowaną przez instalację fotowoltaiczną. Cała energia elektryczna wyprodukowana przez panele w pierwszej kolejności zasila urządzenia domowe, a w przypadku wygenerowania nadwyżek energii zostają one przekazane do sieci energetycznej. Możemy odebrać je w momencie, kiedy ze względu na chwilowo niekorzystne warunki atmosferyczne lub większe zapotrzebowanie energetyczne instalacja nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości prądu. Sieć energetyczna to pewny i sprawdzony magazyn elektryczności. Prosument może z niego odebrać bezpłatnie od 70 do 80 proc. wygenerowanych wcześniej nadwyżek, ale i to rozwiązanie ma swoje wady. Przede wszystkim w sytuacji, gdy dojdzie do awarii sieci elektrycznej, inwerter powoduje odłączenie paneli od instalacji, co oznacza, że działające na prąd urządzenia domowe przestają działać.

Off-grid daje niezależność
Z takim problemem nie muszą mierzyć się osoby, które postawiły na znacznie droższą, ale dającą całkowitą niezależność od zewnętrznych dostawców alternatywę, czyli instalację off-grid z akumulatorem. To właśnie akumulator przechowuje nadprodukcję energii np. w okresie letnim. Taką jednostkę magazynową można sprawnie odłączyć i zabrać tam, gdzie nie ma dostępu do prądu, np. do domku rekreacyjnego położonego nad jeziorem lub w głębi lasu. Off-grid gwarantuje prąd w gniazdku również podczas problemów z siecią. Niestety wszystko ma swoją cenę. Akumulatory są kosztowne i cały system wykorzystuje bardziej skomplikowaną technologię. Technologia ma jednak tendencję do ciągłego rozwoju. Modułowość systemów opartych na prostocie funkcjonowania w ramach mechanizmu plug&play, a także łączenie akumulatorów żelowych z technologią lithum – to rozwiązania minimalizujące straty energii, które sprawiają, że off-grid staje się coraz bardziej atrakcyjną opcją. System ten ma coraz więcej zalet i sprawdzi się również tam, gdzie nie ma problemów z dostawą prądu.

Zmiany w prawie na korzyść off-grid
Dotychczas nowelizacje prawa energetycznego w zakresie magazynowania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii OZE nie mogły doczekać się przyjęcia. Teraz to się zmienia. Do polskiego prawa udało się wprowadzić definicję magazynu energii zarówno w ustawie o OZE, jak i w ustawie prawo energetyczne czy ustawie o rynku mocy. A obecnie rozważane jest również rozszerzenie Programu „Mój prąd” o dotowanie właśnie przydomowych magazynów energii. Rozwój mikroelektrowni i ilość wytwarzanej przez nie energii sprawił, że decydenci stanęli przed problemem absorpcji tejże energii przez zbyt wolno modernizowaną sieć energetyczną. Magazynowanie w akumulatorach pozwoli zapobiec stratom prądu wytworzonego przez fotowoltaikę.

Systemy hybrydowe dla niezdecydowanych
Ciekawą propozycją dla niezdecydowanych, a także dla zainteresowanych łączeniem zalet on-grid i off-grid w jednym są systemy hybrydowe. Przeznaczone są do budowy niezależnych systemów zasilania off-grid 230V opartych o energię pozyskiwaną z paneli PV, sieci energetycznej i akumulatora. Dzięki modułowej konstrukcji i elastycznej konfiguracji inwertery ESB mogą pracować z ładowaniem akumulatora z paneli PV i/lub sieci energetycznej, mogą również pracować w układach buforowych zasilanych tylko z paneli PV i/lub wspomaganych energią z sieci.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót