Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Farmy fotowoltaiczne za i przeciw

Eco Voltaika

Dane jakimi dysponują Polskie Sieci Elektroenergetyczne potwierdzają, że moc zainstalowanej fotowoltaiki w Polsce wynosi obecnie ponad 2,26 GW. Tylko w skali miesiąca od czerwca do lipca bieżącego roku (2020) przyrost mocy wyniósł 7,23 proc. Taka dynamika wzrostu działa na wyobraźnię inwestorów i sprawia, że farmy fotowoltaiczne są topowym pomysłem na biznes. Trzeba jednak rozważyć za i przeciw.

Opłacalność farm fotowoltaicznych
To niewątpliwy argument za inwestowaniem w produkcję energii ze słońca. Problem w tym, że w obiegowej opinii przyjęło się stawiać znak równości pomiędzy przydomową instalacją fotowoltaiczną na gruncie a farmą. To szkodliwy sposób myślenia i całkowite pomieszanie pojęć.

Co mówi prawo?
Użytkownik indywidualny – osoba fizyczna, na mocy obowiązującego prawa nie ma możliwości odsprzedawania wyprodukowanych nadwyżek energii elektrycznej. Nawet jeśli wybuduje instalację o mocy powyżej 50 kW.

Jeżeli prosument wyprodukuje zbyt dużo energii, której nie uda się zbilansować, zostanie ona utracona. Co za tym idzie, opłacalne i racjonalne jest wyłącznie budowanie instalacji fotowoltaicznej dopasowanej do potrzeb danego gospodarstwa.

Moc powyżej 50 kW – fotowoltaika dla firm
Rozważania za i przeciw w kwestii farm fotowoltaicznych mają zupełnie inny sens w przypadku firm. Podmioty prawne mogą sprzedawać nadwyżki energii do Zakładu Energetycznego na zasadach ogólnych, jako przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Tu pojawia się jednak mocny argument przeciw, bo stosunek mocy oddanej do mocy pobranej jest jednak mniej korzystny, niż w przypadku wyboru statusu prosumenta. W tej sytuacji korzystniejszą opcją jest ich nie produkować i zbudować instalację fotowoltaiczną w taki sposób, aby wytworzoną energię w całości konsumować na własne potrzeby.

Farma fotowoltaiczna – inwestycja dla deweloperów
Koszt budowy farmy fotowoltaicznej rozliczony na 1 MWp mocy znamionowej instalacji to średnio niebagatelna suma 3 milionów złotych. Ta kalkulacja obejmuje wszystkie niezbędne pozwolenia, projekt i samą budowę, która może być przeprowadzona tylko przez doświadczonego dewelopera. Portfele projektowe największych deweloperów farm fotowoltaicznych w Europie sięgają 1952 MW mocy. To oni są w stanie zrealizować najbardziej złożone i wymagające pod względem technicznym przedsięwzięcia.

System aukcyjny dla OZE
Urząd Regulacji Energetyki od 2015 r. prowadzi aukcje będące systemową formą wsparcia w obszarze wytwarzania elektryczności z odnawialnych źródeł energii. Partycypowanie w aukcji wymaga nie tylko stosownych zasobów finansowych i logistycznych, nieodzownych do przygotowania całego przedsięwzięcia, ale i rzetelnego przeanalizowania wielu istotnych zmiennych. Co nie jest proste, ale konieczne, by móc spodziewać się zysku. Istotna jest przykładowo ilość wygenerowanej energii w ciągu roku. Najważniejszą zmienną jest jednak oczywiście cena prądu (hurtowa i detaliczna), która powinna być szacowana w perspektywie kolejnych 10-15 lat. Dlaczego? Przez taki okres gwarantowane jest bowiem wynagrodzenie za sprzedaną energię na poziomie zaoferowanym na aukcji. Identyczny czasokres dotyczy indeksowania inflacją.

Pod uwagę trzeba wziąć również ceny przesyłu i przyszłą opłatę OZE. Ile może się jeszcze wydarzyć przez kilkanaście lat? Farmy fotowoltaiczne za i przeciw, z jednej strony wysoka stopa zwrotu, z drugiej strony gigantyczne nakłady oraz ryzyko inwestycyjne. Nie tylko w wymiarze finansowym.

Lokalna społeczność jest przeciw
Tego typu sytuacje nie są rzadkością. Wielu ludzi wyraża przekonanie, że farmy fotowoltaiczne są szkodliwe i/lub zagrażają zdrowiu człowieka oraz środowisku naturalnemu. Pechowo dobraną lokalizację można przypłacić nie tylko niewłaściwym rocznym wolumenem wyprodukowanej energii, ale też w najlepszym razie opóźnieniami, a w najgorszym zaprzepaszczeniem całej inwestycji, jeśli opór miejscowej ludności okaże się skuteczny.

Inwestowanie w farmy słoneczne to nie lokata w banku, to nawet nie gra na giełdzie i bez wątpienia mogą się tym zajmować tylko najwięksi rynkowi „gracze”.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl 

Powrót