Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Pożary instalacji fotowoltaicznych w Polsce – co jest przyczyną?

Eco Voltaika

W 2022 roku liczba przyłączonych mikroinstalacji do sieci przekroczyła łącznie 1 milion.
Mając na uwadze fakt, że w Polsce jest wybudowanych około 6 mln budynków mieszkalnych, można wyliczyć, że panele fotowoltaiczne znajdują się już na co szóstym domu.
Kluczowe były ostatnie trzy lata. Z uwagi na pojawienie się korzystnych dotacji oraz ulg podatkowych, Polacy z wielkim zaangażowaniem przyczynili się do rozwoju rynku OZE, czerpiąc z tego osobiście wymierne korzyści finansowe. Nigdy wcześniej produkcja własnego prądu nie była tak opłacalna.


Ryzyko wystąpienia pożaru w budynku z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi

Fotowoltaika, jak każda instalacja elektryczna, może ulec zapaleniu.
Wraz z rosnącą ilością mikroinstalacji fotowoltaicznych zaczęły się pojawiać pytania dotyczące bezpieczeństwa takich instalacji oraz ewentualnego ryzyka wystąpienia pożaru w domu.

W 2021 roku Straż Pożarna interweniowała 579722 razy, w tym przy 106465 pożarach. Najwięcej interwencji dotyczyło budynków mieszkalnych, bo aż 33869 (więcej na ten temat TUTAJ).

W Polsce nie prowadzono do tej pory badań związanych z ilością pożarów dotyczących wyłącznie mikroinstalacji.
Jednakże, według niemieckiego instytutu badawczego TÜV Rheinland oraz brytyjskiego BRE National Solar Centre, ilość pożarów wywołanych przez systemy fotowoltaiczne można mierzyć w promilach, czyli w dziesiętnych częściach procenta.
Można zatem stwierdzić, że właściwie zaprojektowana oraz prawidłowo wykonana instalacja fotowoltaiczna jest po prostu bezpieczna.

Do najczęstszych potencjalnych przyczyny pożaru można zaliczyć:

  • zwarcia w instalacji,
  • złe i nieprzemyślane wykonanie mikroinstalacji PV,
  • brak i doświadczenia i szkoleń monterów fotowoltaiki,
  • uderzenie pioruna,
  • nieumiejętne jej rozłączanie.


Najwięcej wątpliwości budzi kwestia tzw. zwarcia w panelach fotowoltaicznych oraz przy falowniku.

Niestety, jak to niektórzy mawiają, „cena czyni cuda”. I tak też jest w tego typu urządzeniach. Z uwagi na często niewiarygodnie niską cenę klienci otrzymują podzespoły bardzo słabej jakości. Do tego dochodzą niewłaściwie dobrane zabezpieczenia elektryczne całego systemu fotowoltaicznego. Można w tym miejscu wspomnieć także o zbyt małych przekrojach okablowania typu DC i AC, złej jakości wtyczek MC4, które mogą ulec zapaleniu. W skrajnych sytuacjach występuje brak jakichkolwiek zabezpieczeń, jakimi mogą być np. bezpieczniki czy wyłączniki prądu.

Ponadto ostatnie 2-3 lata sprzyjały powstawaniu firm z brakiem jakiegokolwiek doświadczenia i zaplecza związanego z mikroinstalacjami fotowoltaicznymi. Łatwo w takiej sytuacji o błędy projektowe i wykonawcze.

Należy przy tym mieć świadomość, że w instalacji fotowoltaicznej płynie prąd stały o bardzo wysokim napięciu.
W celu uniknięcia ewentualnych problemów i pożarów można poprosić o projekt takiej instalacji PV przed lub po jej montażu oraz skonsultowanie kwestii zabezpieczeń elektrycznych i przekrojów kabli z dobrym elektrykiem.

Ważnym jest, aby nie wiązać każdego pożaru budynku z instalacją fotowoltaiczną, o ile takowa jest zamontowana.
Statystycznie przyczyna zapalenia się domu w takich przypadkach będzie miała inne, niepowiązane z panelami fotowoltaicznymi źródło.


Co zrobić jeśli pojawi się pożar na budynku z instalacją fotowoltaiczną?

Wiadomym jest, że pierwszą najważniejszą sprawą jest wezwania Straży Pożarnej z zaznaczeniem, że częścią obiektu objętego pożarem jest również mikroinstalacja PV. Pomoże to strażakom lepiej przygotować się do akcji.
O ile to możliwe i należy odłączyć dopływ prądu do domowej instalacji elektrycznej. Jest to o tyle istotne, że najczęściej używanym środkiem gaśniczym jest woda, która jak wiemy przewodzi prąd.
Wbrew pozorom, odłączenia inwertera od sieci nie zawsze może przynieść oczekiwane rezultaty i zapewnić bezpieczeństwo. Może się tak stać, ponieważ moduły fotowoltaiczne nadal będą generować napięcie, szczególnie w słoneczne dni.
Ponadto uszkodzenie kabli elektrycznych na skutek ognia może tworzyć nowe drogi obwodu elektrycznego i stanowić kolejne zagrożenie.
Paradoksalnie panele fotowoltaiczne są trudno zapalne, a zatem nie przyczyniają się do rozprzestrzeniania ognia.


Uzgodnienia przeciwpożarowe dla instalacja fotowoltaicznych powyżej 6,5 kWp

W nawiązaniu do zmiany ustawy – Prawo Budowlane, od 19.09.2020 roku, art. 29 prawa budowlanego otrzymał nowe znaczenie. Wprowadzono obowiązek „uzgodnienia z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwany dalej „uzgodnieniem pod względem ochrony przeciwpożarowej”, projektu tych urządzeń oraz zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej”.

Wspomniane zawiadomienie do Straży Pożarnej o montażu instalacji fotowoltaicznej spoczywa na inwestorze lub wykonawcy, w zależności od udzielonych uprawnień w tym zakresie. W przypadku firmy Eco Voltaika, takie uzgodnienia PPOŻ mikroinstalacji wykonuje w standardzie dla Klienta.

 

 W przypadku zainteresowania się BEZPIECZNĄ INSTALACJĄ FOTOWOLTAICZNĄ pracownicy firmy Eco Voltaika z Włoszczowy z zaangażowaniem podejmą się wnikliwych analiz Państwa potrzeb i zaproponują najkorzystniejsze rozwiązanie.

 

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót