Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Fotowoltaika - jak to właściwie działa?

Eco Voltaika

Panele fotowoltaiczne
Zacznijmy od początku, czyli od omówienia najważniejszego elementu układu jakim są moduły fotowoltaiczne. Mianowicie to bardzo proste i trwałe urządzenia, bazujące na kryształach krzemu, z gwarancją dochodzącą nawet do 25 lat.

W ich wnętrzu nie znajdują się żadne płyny ani elementy ruchome, co pozwala montować je pod właściwie dowolnym kątem. Umieszcza się je na dachu lub gruncie, dla każdego rodzaju podłoża znajdziemy odpowiednie systemy mocujące.

Moduły fotowoltaiczne wytwarzają prąd stały, który przesyłany jest przewodami solarnymi do falownika. Ilość modułów powinna być dobrana do zapotrzebowania inwestora.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Falownik – inwerter
Falownik, zwany również inwerterem, przetwarza prąd stały na prąd przemienny o napięciu i parametrach odpowiednich dla elektroenergetycznej sieci publicznej. Kolejną jego rolą jest kontrola i monitoring pracy układu. Jest to urządzenie o wymiarach i wadze zbliżonej do standardowej jednostki komputera stacjonarnego.

Inwerter najczęściej wiesza się je na ścianie w pomieszczeniu gospodarczym lub na zewnątrz w miejscu osłoniętym od deszczu. Przewód wyjściowy falownika należy włączyć w istniejącą instalację elektryczną budynku, najlepiej w rozdzielnicy głównej. Pomimo sporej ilości elementów elektronicznych dobrej jakości falownik wytrzyma przynajmniej 15 lat ciągłej pracy. Niektórzy producenci umożliwiają wydłużenie gwarancji na inwerter ponad ten okres.

Zabezpieczenia elektryczne systemy fotowoltaicznego
Kolejnym elementem instalacji fotowoltaicznej są przewody oraz zabezpieczenia. Przewody DC (prądu stałego) powinny być specjalnymi przewodami fotowoltaicznymi. Charakteryzuje je podwójna izolacja odporna na warunki atmosferyczne, na które przewody będą narażone przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat pracy. Rodzaj izolacji przewodu AC (prądu przemiennego) również powinien być dostosowany do warunków pracy.

Układ należy wyposażyć w zabezpieczenia nadprądowe, przepięciowe oraz przeciwporażeniowe. Osoby niezaznajomione z zasadą działania systemu fotowoltaicznego może dziwić brak zabezpieczeń nadprądowych (bezpieczników) po stronie DC. W najczęściej spotykanych układach składających się z jednego lub dwóch obwodów DC słusznie rezygnuje się z ich montażu. Jednak zawsze instaluje się ograniczniki przepięć AC i DC.

Zgłoszenie mikroinstalacji do Zakładu Energetycznego
Po wykonaniu instalacji należy ją zgłosić do operatora sieci dystrybucyjnej. Dobre firmy instalatorskie zrobią to za swojego Klienta. Operator ma obowiązek przyłączyć każdą poprawnie wykonaną mikroinstalację do sieci. Cały proces przyłączania trwa do 30 dni i jest całkowicie darmowy. Uwieńczeniem tego jest wymiana licznika energii przez Zakład Energetyczny na dwukierunkowy, który będzie zliczał energię odebraną, jak także tę wysłaną do sieci energoelektrycznej.

Na ten moment funkcjonują równolegle dwa systemy rozliczeń z Zakładem Energetycznym.
Pierwszy to tzw stary system opustów nazywany również systemem net-meteringu, z którego nowi klienci nie mają możliwości skorzystać (obowiązywał dla instalacji przyłączonych do 31 marca 2022r.). Pozwala on prosumentom magazynować energię wytworzoną ze źródeł odnawialnych w sieci. Nadwyżkę z danego okresu rozliczeniowego możemy wykorzystać w ciągu 12 miesięcy. Magazynowana energia jest pomniejszana o 20% (dla instalacji o mocy do 10 kWp) lub o 30% w ramach „opłaty” dla operatora.  System ten przy odpowiednio dobranej mocy instalacji fotowoltaicznej pozwala na zredukowanie rachunków za energię elektryczną jedynie do opłat abonentowych niezależnych od zużycia. Dzieje się tak, ponieważ nadwyżka energii wyprodukowana latem jest wykorzystywana podczas zimy. Najlepiej, gdy po całym roku, bilans energii pobranej oraz wprowadzonej (z uwzględnieniem współczynnika opustu) będzie bliski zeru.

Drugi nowy system rozliczeń to tzw. net billing (od 01.07.2022).
Bazuje on na zasadzie kupna i sprzedaży po cenach rynkowych. Klienci zakupują energię po aktualnych cenach jak każda inna osoba bez instalacji fotowoltaicznej. Nowością jest tu możliwość sprzedaży energii przez Prosumentów (odkupienie przez Zakład Energetyczny) po cenie rynkowej energii, jednak bez uwzględnienia przesyłu (dystrybucji) oraz opłat licznikowych. Można wysnuć wniosek, że im droższa będzie cena energii, tym bardzie ten system rozliczeń może być opłacalny.
Dodatkowo w połączeniu z magazynami energii nowy system bet billingu zyskuje bardzo na opłacalności. Istotne jest, że można liczyć na bardzo wysokie dotacje do tego typu rozwiązań.

Możliwe dotacje i odliczenia podatkowe
Koszt wykonania instalacji fotowoltaicznej możemy odliczyć od przychodu zmniejszając tym samym nasz podatek dochodowy w ramach ulgi termomodernizacyjnej, która przysługuje właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Dodatkowo mogą oni skorzystać z dotacji w wysokości do 20500 zł w ramach programu „Mój Prąd” 4.0, którego już czwarty nabór rozpoczął się 15 kwietnia 2022 roku. Program prawdopodobnie  będzie kontynuowany również w przyszłym roku.
Wnioski o dotację należy składać online, przy czym klienci firmy EcoVoltaika mogą liczyć na pomoc przy ich wypełnianiu.
Po uwzględnieniu pełnego wsparcia inwestycja zwraca się w 4-7 lat (w zależności od rodzaju inwestycji i zastosowanych urządzeń).

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót