Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Koniec 23% podatku VAT na fotowoltaikę ! Teraz będzie tylko 8% !

Eco Voltaika

Sejm przyjął stosowną poprawkę nr 5 do projektu ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz ustawy o Inspekcji Handlowej.
Wspomniana poprawka do ustawy ujednolica stawkę podatku VAT na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem mieszkalnym o powierzchni do 300 m2. Wszystkie takie systemy PV zostaną objęte podatkiem VAT 8%.

Nowa stawka VAT dotyczyć będzie montażu paneli fotowoltaicznych nie tylko na dachach budynków mieszkalnych, ale także na budynkach gospodarczych oraz na ziemi (gruncie). Obecne przepisy prawa obowiązujące do końca 2019 roku wskazywały na konieczność zastosowanie stawki VAT 23% dla instalacji fotowoltaicznych zlokalizowanych poza dachem budynku mieszkalnego.

Ujednolicona stawka VAT 8% obowiązywać będzie od początku 2020 roku. Dotyczy ona instalacji fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych, które będą wykorzystywać wyprodukowany prąd na własne potrzeby. Tym samym zmiana stawki podatku VAT dotyczy budownictwa objętego tzw. społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ustawy o VAT.

O uznaniu budynku za mieszkaniowy lub nie mieszkaniowy, w konsekwencji o możliwości zastosowania stawki VAT 8%, decyduje główny sposób wykorzystywania budynku. Ma to szczególnie znaczenie w przypadku obiektu, który częściowo pełni funkcje mieszkaniowe, a częściowo gospodarcze.

I tak, budynki mieszkalne będą to obiekty budowlane, których przynajmniej połowa całkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana do celów mieszkalnych. W sytuacji odwrotnej, kiedy to ponad połowa całkowitej powierzchni użytkowej będzie wykorzystywana do celów prowadzonej działalności gospodarczej, budynek będzie klasyfikowany jako niemieszkalny.

Korzyści z wprowadzonej poprawki do ustawy dla Klientów
Ujednolicenie stawki podatku VAT dla systemów solarnych rozwiązuje wiele problemów natury technicznej związanych najczęściej z lokalizacją tych instalacji. To bardzo dobra informacja zarówno dla Klientów, jak i instalatorów. Wykonawca instalacji fotowoltaicznej przy budynku, z uwagi na brak miejsca na dachu, słusznie mógł poczuć pewnego rodzaju niesprawiedliwość z racji konieczności opodatkowania Klienta wyższą stawką VAT tj. 23%. Była to o tyle niekorzystna sytuacja, że inwestor musiał się zgodzić na wyższą cenę w stosunku do takiej samej mocy zestawu PV zamontowanego na dachu budynku mieszkalnego.
Wprowadzenie opisywanych zmian to dobry krok nie tylko w stronę prosumentów, ale także dla całej branży OZE!

Inne formy wsparcia obniżające koszty instalacji fotowoltaicznej
Jeśli mowa o dobrych zmianach w branży, warto też wspomnieć o ulgach podatkowych i programach dofinansowujących fotowoltaikę w Polsce. Wprowadzono m.in. takie formy wsparcia jak:

Ponadto nasza firma, może zainteresować swoich Klientów kredytem bankowym z preferencyjnym oprocentowaniem tj. 3% w skali roku

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót