Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Dopasowanie mocy paneli PV do mocy inwertera

Eco Voltaika

Bardzo często poruszaną kwestią ze strony Klientów jest optymalne dobranie mocy paneli fotowoltaicznych do mocy inwertera (falownika). Jest to temat dość kontrowersyjny dla wielu inwestorów, któremu należy się bliżej przyjrzeć.

Każdy inwerter ma określone zakresy pracy dotyczące mocy, napięcia i prądu. Dlatego przy doborze modułów fotowoltaicznych należy zwrócić uwagę na zakres tych parametrów wejściowych danego falownika. Ma to znaczenie dla jego optymalnej pracy w szerokim zakresie zmieniających się mocy paneli PV, mając na uwadze mnogość ich typów i rodzajów dostępnych w sprzedaży.

Ogólnie obowiązuje zasada, że moc generatora PV (paneli) powinna mieścić się w zakresie współczynnika 0,85 – 1,20 mocy wyjściowej (AC) inwertera.

Należy przy tym mieć świadomość, że w polskich warunkach klimatycznych panele fotowoltaiczne rzadko mają szansę osiągnąć moc nominalną (dla warunków STC), publikowaną np. w kartach katalogowych. Najczęściej spotykane wielkości natężenia promieniowania słonecznego w bezchmurny dzień mieszczą się w zakresie 800-900 W/m2. Można łatwo wyciągnąć wnioski, że wartości te są około 10-20% niższe niż warunki (STC) w jakich badane są moduły fotowoltaiczne. Ponadto przy dużym nasłonecznieniu rośnie temperatura ogniw fotowoltaicznych co dodatkowo przekłada się na spadek ich mocy w stosunku do tej nominalnej.

Uwzględniając jeszcze inne czynniki wpływające na pomniejszenie mocy modułów fotowoltaicznych można przyjąć, że rzeczywista moc zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej będzie znajdować się w przedziale 80 – 90% jej mocy nominalnej (STC).

Mając na uwadze powyższe, producenci falowników solarnych zalecają często ich przewymiarowanie względem łącznej zaprojektowanej dla Klienta mocy paneli PV. W zależności od modelu danego inwertera zaleca się przewymiarowanie w stosunku do mocy nominalnej paneli PV w zakresie 1,00 – 1,18 mocy inwertera. Są producenci, którzy sugerują nawet zwiększenie mocy generatora PV o 20% i udowadniają w swoich publikacjach, że dla polskich warunków pogodowych jest to dobre rozwiązanie.

Powyższe założenia i wnioski są prawidłowe dla instalacji PV skierowanych na południe przy odchyleniu od niego nie większym niż 30 stopni oraz przy kącie pochylenia paneli od poziomu w granicach 15 – 60 stopni. W innych przypadkach przewymiarowanie instalacji PV w stosunku do mocy falownika powinno być najczęściej jeszcze większe.

panele fotowoltaiczne

Ważną konkluzją jest ta, że niekorzystnym działaniem dla wydajności instalacji fotowoltaicznej jest zastosowanie znacznie mocniejszego falownika, niż moc paneli PV. Mając świadomość natężenia promieniowania słonecznego jakie występuje w naszym kraju, podczas eksploatacji taki inwerter byłby obciążony w zakresie pracy z niską sprawnością. To z kolei negatywnie odbiłoby się na całkowitej efektywności systemu solarnego.

Informacje przekazane powyżej mają charakter ogólnoinformacyjny i mogą się różnić w zależności od wytycznych projektowych producenta inwertera.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót