Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Fotowoltaika – kiedy się zwraca?

Eco Voltaika

Według raportu Instytut Energetyki Odnawialnej już w 2020 roku fotowoltaika może stać się drugim najważniejszym źródłem energii w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach PV na koniec 2018 r. wynosiła zaledwie 500 MW, ale już w maju 2019 r. przekroczyła 700 MW.
Siłą napędową dla wzrostu w branży Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) są m.in. zmiany przepisów prawnych na 2020 r. Dzięki nim dość kosztowna inwestycja w instalację, staje się osiągalna dla wszystkich chętnych.

Co nowego w przepisach o OZE?
Nowelizacja ustawy o OZE z 19 lipca 2019 roku ułatwia realizację zobowiązań wynikających z planu Unii Europejskiej, który zakłada 20 proc udział energii odnawialnej w całej produkcji energetycznej Polski i to do końca 2020 roku. Do dyspozycji inwestorów zostały oddane instrumenty finansowe takie jak: program „Mój Prąd” czy „Agroenergia” oraz Czyste Powietrze, odliczenia podatkowe, 8 proc. VAT na instalacje PV na dachu i na gruncie, kredyty.

Programy rządowy „Mój Prąd”
W jego ramach można pozyskać 5 tysięcy złotych dotacji na zainstalowanie instalacji fotowoltaicznej we własnym gospodarstwie domowym. Taka kwota wydaje się niewielka w skali kosztów całej inwestycji? Być może, ale jak wspomniano, to nie jest jedyne źródło możliwego finansowania.

Ulga podatkowa na instalacje OZE
Odliczenia podatkowe są bardzo korzystne. Podatnik ma możliwość odliczenia nawet 53 tysięcy złotych w okresie maksimum 6 lat. Ulga pomaga inwestorom o mniejszych dochodach, a 6-letni okres dla odliczeń pozwala rozliczyć nawet całość inwestycji. Jak to działa? Kwota odliczenia, która nie ma pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może zostać odliczona również w kolejnych latach. Z tego narzędzia, ułatwiającego finansowanie inwestycji, mogą skorzystać osoby rozliczające się według różnych skal podatkowych.

Jednolita stawka podatku VAT na urządzenia OZE
Stawka podatku VAT została ujednolicona do 8 procent na instalacje fotowoltaiczne funkcjonalnie związane z budynkiem o powierzchni do 300 m2. Niezależnie od tego, gdzie są usytuowane – na dachu czy na gruncie.

Koszt fotowoltaiki dla domu jednorodzinnego
Sięgając po najlepsze rozwiązania technologiczne, takie jak zestaw fotowoltaiczny 16x 330 W od WINAICO wraz z inwerterem 4.5 kW Fronius 4.5-3-S dla instalacji o mocy 5,28 kW inwestor musi się liczyć z kosztem 23,5 tysiąca złotych brutto wraz z montażem. To dla wielu duża kwota, ale…

Kalkulacja oszczędności płynących z fotowoltaiki pozwala oszacować szybki zwrot z inwestycji
Przy założeniu, że bieżące zużycie energii z instalacji PV wynosi 25 proc., a prosument może odzyskać 80 proc. wyprodukowanej przez siebie i odprowadzonej do sieci nadwyżki energii, można przyjąć, że uśredniona ilość energii dostępnej dla gospodarstwa domowego to 4500 kWh. Tymczasem roczne uzyski prognozowane ze wspomnianej wyżej instalacji to 5300 kWh. To oznacza nic innego jak samowystarczalność. Jednak nie tylko ona decyduje o oszczędnościach i szybkim zwrocie.

Narzędzia finansowe i programy rządowe pozwalają inwestorom spać spokojnie, bo…
Liczby mówią same za siebie. Koszt wyjściowy instalacji fotowoltaicznej 5.28 kW przy 8 proc. stawce VAT to omawiane już 23500 złotych. Możemy od tego odliczyć 3060 złotych stanowiące roczny koszt energii przy zapotrzebowaniu 4500 kWh. Taką energię bowiem gospodarstwo wytwarza sobie samo – bezkosztowo. Ale to nie koniec odliczeń. Program „Mój Prąd” to kolejne 5000 złotych, o które można pomniejszyć koszty instalacji. Ulga podatkowa w przypadku I skali podatkowej to 4230 złotych, a w II skali aż 7520 złotych. Co z tego wynika? Po wykorzystaniu możliwości tych wszystkich dostępnych odliczeń koszt instalacji będzie wynosił odpowiednio 14270 i 10980 złotych. A zwrot z inwestycji nastąpi odpowiednio przed upływem 5 i 4 lat.

Trzeba pamiętać
O tym, że to jedynie szacunkowe wyliczenia, oparte na pewnych założeniach. W indywidualnych przypadkach, w tym przedsiębiorców, kalkulacja może wyglądać inaczej. Wyliczenia zostały wykonane w oparciu o miesięczne rachunki za zużycie prądu w wysokości 250 złotych oraz uśrednioną stawkę za 1kW wynoszącą 68 groszy. Tymczasem…

Wśród założeń listopadowej projekcji inflacji i PKB znalazła się 8 proc. podwyżka cen energii dla gospodarstw domowych w 2020 i 2021. Oszczędności wzrosną, a samowystarczalność energetyczna jest opłacalna i tak pozostanie.

Trzeba jedynie pamiętać aby postawić na sprawdzone technologie i doświadczonych wykonawców godnych zaufania.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót