Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Instalacje fotowoltaiczne – zagrożenia i nieuczciwe praktyki sprzedawców

Eco Voltaika

Jak wybrać z głową instalację fotowoltaiczną i nie zostać oszukanym? Instalacje fotowoltaiczne stają się coraz bardziej popularne w Polsce. Niestety wraz z ich popularnością rosną w siłę nieetyczne i nieuczciwe praktyki stosowane przez sprzedawców.
Warto się mocniej przyjrzeć temu tematowi, ponieważ można zaoszczędzić sobie i rodzinie mnóstwo stresu i niepotrzebnych wydatków w niedalekiej przyszłości.

Co zatem grozi potencjalnemu inwestorowi?

Zbyt wysoka cena w stosunku do jakości urządzeń.
Niestety jest to najpowszechniejszy grzech, który obserwujemy w branży OZE.
Często wykorzystywana jest niewiedza Klientów związana z doborem urządzeń wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej, w szczególności paneli słonecznych oraz inwertera.

W celu maksymalizacji zysków powszechnie proponuje się najtańsze ogniwa fotowoltaiczne i falowniki, żądając w zamian dużych pieniędzy, nieadekwatnych do oczekiwań kupujących.

Zbyt duże instalacje pod kątem mocy w stosunku do zapotrzebowania inwestorów.
Im większa instalacja, tym wyższy potencjalny zysk dla sprzedawcy. Tym samym sprzedawane są często zestawy solarne odbiegające od realnego zapotrzebowania na energię elektryczną.
Skutkuje to wyższym kosztem instalacji, a co za tym idzie, dłuższym czasem zwrotu poniesionych nakładów finansowych.

Zlecanie prac wykonawczych ekipom zewnętrznym.
Outsourcing to bardzo popularna forma organizacji pracy. Jednak w przypadku montażu ogniw fotowoltaicznych i inwerterów może ona budzić kontrowersje.

Odpowiednie wykonanie, w tym połączenie urządzeń wymaga doświadczenia i wprawy.

Przeprowadziliśmy dziesiątki jak nie setki rozmów z osobami dzwoniącymi po pomoc i poradę do firmy Eco Voltaika, z uwagi na nieskuteczne próby skontaktowania się z pierwotną firmą wykonującą instalacje z panelami fotowoltaicznymi. Takie osoby mają ogromny problem z egzekwowaniu roszczeń gwarancyjnych, najczęściej z powodu zaprzestania działalności wybranej wcześniej firmy lub po prostu z ich polityką „olewania” starych Klientów, od których już wzięto pieniądze.

Niejednokrotnie jest tak, że firma stwarzająca pozory dużego przedsiębiorstwa, tak naprawdę ma zatrudnionych kilka osób w biurze. Cała reszta, szczególnie dotyczy to monterów i elektryków, to osoby spoza firmy, które są tylko najmowane na poszczególne zlecenia. Praktyki takie są powszechne. Problemem z tego wynikającym jest przerzucanie odpowiedzialności gwarancyjnej oraz z tytułu rękojmi za wykonaną instalację fotowoltaiczną między wykonawcami, a firmą zlecającą montaż w ramach umowy z pozyskanym Klientem. Finalnie traci na tym Klient, któremu niejednokrotnie pozostaje jedynie droga sądowa.

Fikcyjne dotacje i dofinansowania.
Jako autor tego tekstu, ale także jako osoba pracująca w branży OZE niemal od 10 lat, stwierdzam, że potencjalni Klienci masowo są „naciągani” na różnego typu fikcyjne dofinansowania i dotacje do solarów.

Najczęściej obiecywane darmowe pieniądze są zwykłym rabatem od wcześniej mocno zawyżonej ceny instalacji PV. Jest to nieetyczny zabieg, który ma za zadanie wprowadzić potencjalnego Klienta w zasadzkę marketingową i zmusić do szybkiego podjęcia decyzji zakupowej.

Zatem pieniądze przeznaczone na te „dotacje” nie są żadnymi środkami pozyskanymi przez firmy dla swoich Klientów, lecz sposobem przyciągnięcia kolejnych Klientów.

Brak gwarancji dla urządzeń spoza oficjalnej dystrybucji.
Każdy chciałby skorzystać z wyjątkowej okazji czy promocji i zapłacić za zestaw fotowoltaiczny znacznie mniej niż wskazują na to uśrednione ceny. Nie zawsze, jednak często wiąże się to z otrzymaniem urządzeń spoza oficjalnej dystrybucji. Ta sytuacja wpływa kolejno na kwestie gwarancyjne. Producenci mogą odrzucić roszczenia gwarancyjne dla tej gruby swoich produktów, które nie trafiły do Klienta ostatecznego „z pierwszej ręki” ich kanałami sprzedażowymi.

Akwizycja i wciskanie „kitu”.
Chodzenie po domach i nagabywanie potencjalnych Klientów do zakupu stało się standardem w branży OZE. Jeżeli międzyczasie ktoś miał okazję się spotkać z takimi praktykami akwizycyjnymi najprawdopodobniej zauważył, że sprowadzają się one jedynie na szybkiej sprzedaży bez potrzebnych w takiej sytuacji wyjaśnień i analiz.

Nasi Klienci jednoznacznie wskazują na niską jakość merytoryczną wiedzy osób, z którymi było im się wcześniej spotkać. To z kolei może wpływać na daleko idące problemy techniczne i ekonomiczne związane z brakiem rzetelnej analizy potrzeb w konkretnym gospodarstwie domowym czy firmie.

Dodatkowym problemem związanym z działalnością akwizytorów w tej branży są zawiłe umowy podpisywane w pośpiechu u Klienta, który najczęściej nie zapoznaje się z jej treścią.

Z doświadczenia naszych klientów wynika, że w tych umowach brakuje konkretnych ustaleń dotyczących urządzeń, jakie to powinny być zamontowane, w tym paneli fotowoltaicznych i inwerterów. W ten sposób firma taka ma dużą swobodę w podejmowaniu decyzji związanych m.in. z jakością montowanych u Klientach systemów fotowoltaicznych.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót