Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Fotowoltaika 2020 – dofinansowanie na poziomie regionalnym

Eco Voltaika

Polska energetyka się zmienia.
„Mój prąd” to nie jedyna możliwość skorzystania z dofinansowania do inwestycji w odnawialne źródła energii. Poszczególne województwa posiadają także własne programy, które pozwalają na pozyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów na odnawialne źródła energii. Środki finansowe pomagają znaleźć, zdobyć i rozdysponować Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dzieje się to głównie w ramach programu „Czyste Powietrze”, ale nie tylko. Województwo kujawsko-pomorskie przeprowadziło w latach 2018-2019 „Program Słonecznik”. Województwo wielkopolskie obecnie pilotuje „Program Słoneczne Dachy” – więcej o nim w dalszej części artykułu. Do dyspozycji potencjalnych beneficjentów pozostają również konkursy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych poszczególnych województw.

Województwo zachodniopomorskie wciąż inwestuje
W styczniu i lutym 2020 roku przeprowadzono konkurs Działania 2.1 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł”. Wsparcia finansowego udzielono nie tylko osobom fizycznym, ale i prawnym. Dotyczyło ono przede wszystkim modernizacji jednostek OZE. Dla fotowoltaiki wymogi dla maksymalnej mocy jednostki wynosiły 2 MW, a dofinansowanie mogło sięgnąć nawet 85 proc kosztów.

Dotacje na instalacje OZE w lubelskim
Przedsiębiorcy mogą dostać dotacje na budowę i przebudowę instalacji OZE, budowę instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw drugiej i trzeciej generacji; budowę i modernizację sieci dedykowanych przyłączeniu OZE. Wspierane będą też m.in. lokalne, małe źródła OZE. Budżet to 45 mln złotych. Nabór wniosków ruszył od 13 stycznia.

Śląsk inwestuje w instalacje OZE dla budynków wielorodzinnych
W styczniu rozpoczęto konkurs z Działania 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”. Dofinansowywane są OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. Wnioski mogą złożyć samorządy, instytucje, organizacje i TBS. Maksymalny poziom dofinansowania to 95 proc. 

Fotowoltaika na Podlasiu – wsparcie dla samorządów
Wnioski o dotacje na OZE można składać od 14 lutego Konkurs z działania 5.1 skierowany jest przede wszystkim do samorządów. Wspierane są tylko inwestycje w instalacje słoneczne do 2 MW. Energia wytworzona w instalacji fotowoltaicznej lub kolektorach słonecznych powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców. Nie jest dopuszczalne wykorzystanie jej w ramach działalności gospodarczej czy rolniczej. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci w rocznym okresie nie przekroczyła 120 proc. całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w tym czasie. Pula środków to 30 mln zł.

Pożyczka w województwie pomorskim
Na szeroko pojęte OZE, ale też na mikroinstalacje i przyłączenia do sieci. Jej maksymalna kwota wynosi 15 mln zł, z okresem spłaty do 15 lat. Możliwe jest uzyskanie karencji w spłacie kapitału do 24 miesięcy. Oprocentowanie zaczyna się od zaledwie 0,25 proc.

Wielkopolska testuje
Od 1 marca w Poznaniu ruszyły „Słoneczne dachy”, czyli odpowiednik programu „Mój prąd” dla mieszkańców bloków. Pilotaż prowadzony jest przez WFOŚiGW i w późniejszym okresie ma objąć całą Polskę. Forma wsparcia to preferencyjne pożyczki. Oprocentowanie WIBOR, nie mniej niż 2% w skali roku, jest niższe od dostępnych na rynku pożyczek i kredytów dla wspólnot i spółdzielni. Spłata pożyczki ma być rozłożona na taki okres, aby raty równały się oszczędnościom na zakupie energii elektrycznej uzyskiwanym dzięki instalacji fotowoltaicznej. Uwaga! Z dotowanych kredytów będą mogły skorzystać wyłącznie spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty. Pożyczka przewiduje dwie części. Pierwsza na zakup instalacji fotowoltaiki lub innego źródła OZE, na co przeznaczonych będzie 80 mln zł, z czego NFOŚiGW, po zakończeniu spłaty pożyczki, umorzy 10 proc. jej kwoty. Druga część kwoty ma poprawić efektywność energetyczną budynku, na to zostaje przeznaczona pula 20 mln zł. WFOŚiGW po spłaceniu tej części umorzy beneficjentom 15 proc. wartości pożyczki. Z obu tych składowych będzie można skorzystać łącznie lub osobno.

Nisko oprocentowany kredyt w banku Santander z oprocentowaniem rocznym 3%.
Jest to wynegocjowana stawka oprocentowania przez firmę Eco Voltaika specjalnie dla swoich Klientów, niedostępna w oddziałach banku. Maksymalny okres kredytowania to 84 miesiące. Więcej informacji pod poniższym linkiem: Sandander kredyt – Eco Voltaika.

Inwestowanie w OZE i fotowoltaikę nigdy wcześniej nie było tak proste. To ostatni moment, żeby pomyśleć o oszczędnościach płynących z własnej energii przed nadchodzącą recesją i podwyżkami.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót