Eco Voltaika, ul. Kolejowa 5a, 29-100 Włoszczowa

Aktualności

Odnawialne źródło energii z dotacją

Najważniejszym argumentem przemawiającym za odnawialnymi źródłami energii są wysokie oszczędności na rachunkach za prąd i energię cieplną.
Jednak, aby oszczędzać najpierw trzeba zainwestować w instalację, która energię wyprodukuje. W tym roku ruszyła pilotażowa cześć programu dofinansowań i preferencyjnych kredytów do inwestycji w instalacje OZE, który ma na celu promocję urządzeń ekologicznych oraz ułatwienie ich zakupu.

Największa część funduszy przeznaczona zostanie na instalacje fotowoltaiczne.
Do inwestowania w odnawialne źródła energii zniechęcają przede wszystkim dosyć wysokie koszty ich zakupu. Dodatkowym czynnikiem hamującym ich powszechne stosowanie jest to, że większość nieruchomości w Polsce finansowana jest z kredytów. Perspektywa zwiększenia kwoty kredytu, aby sfinansować zakup np. paneli fotowoltaiczneych, oznacza wydłużenie okresu spłaty, a to odstrasza potencjalnych inwestorów.

Kredyt z dotacją – dla kogo i na jakich zasadach?
Sytuacja ta może się poprawić, dzięki programowi Prosument, który od tego roku ma wspomagać inwestorów w zakupie instalacji OZE – mówi Marek Popowicz, właściciel firmy Eco Voltaika – Program ma formę kredytu z dotacją, a ubieganie się o jego przyznanie będzie możliwe w latach 2014 – 2020. Obecnie trwa pilotażowa część programu na lata 2014 – 2015. W tym okresie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dysponował 300 mln złotych – dodaje.

W Programie Prosument dofinansowanie obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej (połączone w jedna instalację lub oddzielne instalacje w budynku) na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Dofinansowanie dotyczyć będzie również inwestycji polegających na wymianie istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku. Program nie przewiduje natomiast dofinansowania dla zakupu i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

Kredyt Prosument będzie udzielany przez trzy rodzaje instytucji: jednostki samorządu terytorialnego, banki oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (niedostępny dla osób fizycznych). Zasady kredytu to:

 • pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
 • dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
 • maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 (100 tyś dla osób fizycznych),
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.
 • wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych.

Prosument – najwięcej na fotowoltaikę
Rozważając kwestię skorzystania z programu Prosument warto wziąć pod uwagę możliwość zainstalowania instalacji fotowoltaicznych. Będzie się to opłacało, ponieważ aż 40 proc. dotacji w pierwszym okresie zostanie przeznaczona na urządzenia tego typu oraz małe elektrownie wiatrowe.

Czym jest fotowoltaika? Panele fotowoltaiczne pozwalają na przetworzenie światła słonecznego w energię elektryczną.
– Dzięki tej technologii możemy wytwarzać energię elektryczną bez konieczności dostarczania paliwa, jak ma to miejsce w konwencjonalnych elektrowniach, co za tym idzie nie generuje ona odpadów, które trzeba by było utylizować lub przechowywać. Jest zatem w pełni ekologiczna i przede wszystkim tania – mówi Marek Popowicz.

Dodatkowo instalacje fotowoltaiczne nie emitują żadnych gazów, hałasu czy drgań. Nie mają żadnych ruchomych części, które trzeba konserwować, dzięki czemu są praktycznie bezobsługowe a sprawność ich działania można na bieżąco sprawdzać online z dowolnego miejsca na świecie. Możliwość montażu paneli na dachu oszczędza miejsce i nie jest tak skomplikowane, jak w przypadku, np. wymienników pomp ciepła w przypadku, których konieczne jest wykonywanie wykopów.

Fotowoltaiczna instalacja dla domu
Na wytwarzanie energii dla potrzeb własnych mogą sobie pozwolić gospodarstwa domowe, które nie prowadzą działalności gospodarczej. – Dla klientów indywidualnych firma Eco Voltaika proponuje mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy nieprzekraczającej 40 kWp. Nasza oferta Pozwalają one na produkcję energii na własne potrzeby z możliwością odsprzedaży nadwyżek do sieci energetycznej za gwarantowana cenę – mówi Marek Popowicz.

Inwestując w mikroinstalację fotowoltaiczną stawiamy na niewyczerpane źródło energii, jakim jest słońce. Produkcja prądu przy udziale promieni słonecznych nie powoduje skutków ubocznych dla środowiska. Pozwala na obniżenie rachunków za prąd, przynajmniej o koszty energii wyprodukowanej przy pomocy własnej instalacji. Oczywiście najlepszym wynikiem, jaki może osiągnąć instalacja fotowoltaiczna jest wytworzenie nadwyżek energii, które mogą być odsprzedawane do sieci. Jednak wszystko zależy od warunków pogodowych. Jednocześnie należy pamiętać, że nieprawdziwa jest często powtarzana teoria, że warunki atmosferyczne w Polsce nie pozwalają na to, aby montaż fotowoltaiki był opłacalny. Okazuje się, że dane o nasłonecznieniu są praktycznie takie same jak w Niemczech, gdzie z instalacji fotowoltaicznych korzysta się powszechnie.

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – konfiguracja
Mikroinstalacje fotowoltaiczne w ofercie Eco Voltaiki mogą być skonfigurowane w dwóch opcjach:

 • dla produkcji tylko i wyłącznie energii elektrycznej AC 230 V;
 • z możliwością wykorzystania prądu stałego DC z paneli fotowoltaicznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej a następnie przekazywania prądu stałego do falownika i produkcji prądu zmiennego AC 230V.

Za nim jednak zagłębimy się szczegółowo w kwestie konfiguracji należy wytłumaczyć z jakich najważniejszych elementów składa się każda instalacja. – Za czerpanie energii z promieni słonecznych odpowiadają zainstalowane na dachu nieruchomości panele fotowoltaiczne, generujące napięcie elektryczne. Do produkcji energii potrzebować będziemy również falownika, -urządzenia, które zmienia prąd stały generowany w panelach solarnych na prąd zmienny o napięciu 230 V – tłumaczy Marek Popowicz. Sam falownik nie działa jedynie jako falownik prądu elektrycznego, ale jako wielofunkcyjny rdzeń najróżniejszych systemów fotowoltaicznych i pełni szereg innych funkcji. Jest on sercem całej instalacji i odpowiada za:

 • synchronizację z siecią elektroenergetyczną;
 • monitorowanie i zarządzanie całym systemem fotowoltaicznym;
 • rejestrację wszystkich danych eksploatacyjnych;
 • w przypadku systemów uzależnionych od sieci, w razie potrzeby, pełni, funkcję automatycznego rozłącznika;
 • przerywanie połączenia z siecią;
 • ochronę sieci przed zbyt dużą ilością prądu;
 • śledzenie maksymalnego punktu mocy modułów fotowoltaicznych (MPPT);
 • zautomatyzowana praca nie wymagająca ciągłej obsługi.

Dobór odpowiedniego falownika
Zależy od indywidualnych wymagań instalacji. To znaczy, że jego moc uzależniona jest od mocy modułów fotowoltaicznych, jakie mają być zainstalowane. Oprócz produkcji energii elektrycznej powszechnie używanej w gospodarstwach domowych instalacje proponowane przez firmę Eco Voltaika pozwalają również na podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Odbywa się to przy udziale prądu stałego DC wytwarzanego przez panele fotowoltaiczne.

– Jednoczesne podgrzewanie CWU i produkcję prądu zapewnia mikroinstalacja, w której instalujemy opatentowane hybrydowe bojlery Logitex. Pracują one zarówno z mikroinstalacją fotowoltaiczną, jak i tradycyjnymi źródłami energii takimi, jak kotłownia czy kominek. Dlatego ich działanie jest elastyczne – mówi Marek Popowicz. Działają one następująco: po podgrzaniu wody do nastawionej wartości temperatury podgrzewacz wyłączy się i przepływ energii elektrycznej zostanie automatycznie przełączony do falownika, gdzie dojdzie do przetworzenia prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC), zaś wyprodukowany w ten sposób prąd zostanie dostarczony do wewnętrznej domowej instalacji elektrycznej.

Ekologicznie wyprodukowany prąd elektryczny jest w pierwszej kolejności wykorzystywany w wewnętrznej sieci elektrycznej. Jeśli produkcja ta pokrywa zapotrzebowanie na energię elektryczną danego gospodarstwa domowego, nie dochodzi wtedy do odbioru energii elektrycznej z sieci ogólnodostępnej. Dzięki zamontowanemu bojlerowi w sezonie zimowym zamiast energii elektrycznej z sieci, do ogrzewania wody wykorzystywana będzie energia cieplna z konwencjonalnych źródeł (kocioł, piec, kominek).
Daje to możliwość wyboru trybu pracy ogrzewacza:

 • wariant 1: ogrzewanie z kotłowni, cała energia z paneli kierowana do falownika i zużywana w sieci wewnętrznej – oszczędność prądu AC 230V;
 • wariant 2: wspomaganie ogrzewania konwencjonalnego pracą grzałki prądu stałego DC z paneli fotowoltaicznych – oszczędność opału.

Masz pytania?
Potrzebujesz pomocy?
Tel: +48 508 450 380
Tel: +48 798 194 330
e-mail: zapytania@ecovoltaika.pl

Powrót