Ulga termomodernizacyjna – odlicz fotowoltaikę od podatku w 2020 roku

Począwszy od 2020 roku po raz pierwszy podatnicy, w tym Prosumenci, mogą odliczyć w PIT do 53 tys. zł wydatków związanych z termomodernizacją budynku.

W ramach tej ulgi odliczyć można koszty poniesione na zakupu instalacji fotowoltaicznej.

Ze wspomnianej ulgi termomodernizacyjnej po raz pierwszy można skorzystać podczas rozliczania formularza PIT za 2019 r., czyli w roku bieżącym tj. 2020.

Ulga przysługuje zarówno podatnikom rozliczającym się według skali podatkowej, jak i tym płacącym podatek liniowy lub ryczałt.

Od dochodu w PIT można odliczyć do 53 000 PLN wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w tym przypadku paneli fotowoltaicznych wraz z osprzętem.

W rezultacie skorzystania z tego rozwiązania, zapłacić można podatek niższy o kilka tysięcy złotych, a w sytuacji podatników rozliczających się według 32-procentowej składki – nawet o kilkanaście tysięcy złotych.

Mowa zatem już o kwotach, które stanowią znaczną część całej inwestycji w zestaw solarny.

Ustawa art. 26h. 1 konkretnie określa, kto może skorzystać z ulgi oraz zakup jakich materiałów budowlanych, urządzeń i usług uprawnia do odliczenia.

Z uwagi, że osoby czytające ten artykuł szczególnie interesuje odliczenie wydatków związanych z fotowoltaiką, sprawa jest jasna. W tym przypadku wystarczy posiadać fakturę za zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, aby zakwalifikować się do odliczenia.

Do odliczenia uprawniony jest tylko właściciel lub współwłaściciel budynku, na którym zostały zamontowane panele fotowoltaiczne.

Omawiana ulga podatkowa dotyczy wyłącznie budynków już istniejących, mieszkalnych, jednorodzinnych. Za taki uważa się dom wolnostojący bądź w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, który służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Powierzchnia dla celów użytkowych (gospodarczych) może stanowić maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku. W przypadku bardziej skomplikowanych kwestii dotyczących praw własności do budynku i jego podziału, warto zajrzeć bezpośrednio do ustawy.

Preferencja podatkowa nie przysługuje więc w przypadku nowo-budowanych domów.

Sześć lat na odliczenie od podatku dochodowego

Może się też zdarzyć, że wydatki poniesione na zakup instalacji fotowoltaicznej przekraczają wysokość jego rocznego dochodu. W takim przypadku w formularzu PIT za 2019 r. podatnik może odliczyć tylko określoną kwotę wskazaną w deklaracjach podatkowych za rok ubiegły. Pozostałe kwoty można odliczyć w formularzach PIT w kolejnych latach – jest na to aż sześć lat.

Odliczyć należy wyłącznie faktycznie poniesione koszty

Podatnik nie może odliczyć koszów na zakup fotowoltaiki w tej części, w której faktycznie ich nie poniósł (np. zostały mu częściowo zwrócone). Dotyczy to m.in. sytuacji, związanej z otrzymanym dofinansowaniem.

Przykładem tego jest program dotacyjny “Mój Prąd”, który uprawnia inwestorów do otrzymania bezzwrotnie kwoty 5000 zł. W sytuacji takiej odliczeniu od podatku dochodowego (w ramach ulgi termomodernizacyjnej) podlega wartość wydatków pomniejszona o wspomniane 5000 zł.

W przypadku finansowania systemu solarnego z kredytu lub pożyczki można bez obaw skorzystać z ulgi, odliczając poniesione pełne wydatki na ten cel. Kwota kredytu ani jego oprocentowanie nie mają tu znaczenia.

W sytuacji zainteresowania się nową instalacją fotowoltaiczną zachęcamy do sprawdzenie oferty firmy Eco Voltaika.