Program Prosument - Nowy nabór dla banków i gmin

15:32 21 Lip 2015 | Autor: gramwzielone.pl

Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zdecydował o uruchomieniu nowych naborów dla banków i gmin chętnych do wzięcia udziału w programie Prosument.

Obecnie zaczynają powstawać pierwsze mikroinstalacje OZE sfinansowane z programu Prosument realizowanego za pośrednictwem BOŚ Banku, który uruchomił nabór wniosków pod koniec kwietnia br.

BOŚ Bank jest jak na razie jedynym bankiem uczestniczącym w programie Prosument. Do naboru wniosków do programu, który na początku br. przeprowadził NFOŚiGW, zgłosił się tylko BOŚ. Teraz grono banków uczestniczących w programie może się poszerzyć, a Fundusz ogłosił, że przeprowadzi nabór kolejnych banków w terminie 3 sierpnia – 11 września br.

Nowe banki mogą zainteresować się Prosumentem dzięki dużej popularności programu w BOŚ Banku.

Zachęcające dla banków mogą być też nowe warunki udzielania kredytów. W regulaminie programu zmieniono bowiem zapisy dotyczące wynagrodzenia banków, dzięki czemu obecnie prowizja w pierwszym roku kredytowania może wynosić maksymalnie 3% kwoty wypłaconego kredytu, a w każdym kolejnym rozpoczętym okresie kredytowania 1,5%.

Niedawno nabór wniosków od gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych wznowił BOŚ. Przerwa w przyjmowaniu wniosków była spowodowana zmianami w regulaminie programu. Zmodyfikowany regulamin zacznie obowiązywać dla wniosków składanych od początku przyszłego miesiąca.

Gminy w programie Prosument

NFOŚiGW wznowi też przyjmowanie wniosków w Prosumencie od gmin. Jak do tej pory umowy na dofinansowanie z programu Prosument podpisano już z 6 gminami. Do Pałecznicy, Kobylnicy, Chełmży oraz Hajnówki ostatnio dołączyły gminy Kozienice i gmina miejska Żory. Łączna wartość pożyczek wpisanych do wniosków złożonych dotychczas przez gminy wynosi ponad 11,11 mln zł, a dotacji – ponad 7 mln zł. W aplikacjach sześciu gmin wnioskuje się o dofinansowanie do 382 instalacji fotowoltaicznych, 12 małych elektrowni wiatrowych, 18 pomp ciepła i tylko jednego zestawu kolektorów słonecznych.

W nowym naborze dla gmin wniosków na pompy ciepła czy kolektory może być więcej. Znika bowiem warunek łączenia inwestycji w źródło energii cieplnej obowiązkowo ze źródłem energii elektrycznej.

Nabór wniosków od gmin NFOŚiGW wstrzymał z końcem 2014 r. Nowy nabór wystartuje 10 sierpnia. Gminy, które dotąd podpisały umowy z Funduszem, są obecnie na etapie wyboru wykonawcy.

Wojewódzkie fundusze

Nowy nabór wniosków dla kolejnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska ruszy - podobnie jak dla gmin - 10 sierpnia. Jak na razie obecne w programie wojewódzkie fundusze słabo radzą sobie z wydawaniem otrzymanych środków.

Jak na razie w realizację Prosumenta zaangażowanych jest 7 wojewódzkich funduszy – we Wrocławiu, w Szczecinie, Olsztynie, Toruniu, Krakowie, Gdańsku i Rzeszowie. Ich dotychczasowy dorobek w Prosumencie nie robi jednak wrażenia.

Mimo, że umowy na udział w Prosumencie pierwsze wojewódzkie fundusze ochrony środowiska podpisały we wrześniu ubiegłego roku, jak do tej pory WFOŚ złożyły w Narodowym Funduszu tylko kilka wniosków o refundację zrealizowanych inwestycji, w czym zasługa tylko funduszy ze Szczecina i z Olsztyna.

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl NFOŚiGW, fundusz z Olsztyna złożył w ubiegłym miesiącu wnioski o refundację 2 zrealizowanych inwestycji na łączną kwotę 136,4 tys. zł, a fundusz ze Szczecina wystąpił o zwrot środków w wysokości 111,15 tys. zł za 3 instalacje zrealizowane w maju.