Program „Mój Prąd”

Dotacja „Mój prąd”

Zielona energia w Polsce zyskuje na znaczeniu. A ceny energii elektrycznej pozyskiwanej z paliw kopalnych stale rosną. Jeśli rozważasz inwestycję w fotowoltaikę, ale obawiasz się, że próg wejścia w ten projekt jest dla Ciebie za wysoki, to możemy pomóc Ci pozyskać finansowe środki, które ten próg efektywnie obniżą. Pozyskanie dofinansowania jest możliwe z najnowszego programu rządowego.

Co to za program dotacyjny?

„Mój Prąd” – nabór wniosków wystartował 30 sierpnia br. W jego ramach można pozyskać 5 tysięcy złotych dotacji na inwestycje związane z fotowoltaiką. Konkretnie chodzi o zamontowanie instalacji PV (panele / płyty fotowoltaiczne) we własnym gospodarstwie domowym. Dotyczy to montażu ogniw fotowoltaicznych zarówno na dachu, jak również na ziemi / gruncie.

Uwaga !

Przy rozpatrywaniu wniosków obowiązuje zasada „kto pierwszy ten lepszy” – liczy się kolejność zgłoszeń. W puli jest kwota 1 mld zł dla około 200 tys. inwestorów. W tym wypadku szybka decyzja to dobra decyzja. Jeśli pula nie wyczerpie się wcześniej, oficjalne zakończenie pierwszego naboru wniosków przypada na 20 grudnia 2019 r. Kolejny nabór rozpoczyna się z początkiem 2020 roku, co jest potwierdzoną informacją z NFOŚiGW.

Gdzie złożyć wniosek?

Jeśli Twoja inwestycja w panele fotowoltaiczne została zrealizowana po uruchomieniu programu to pobierz wniosek ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Razem z wymaganym kompletem dokumentów możesz go złożyć w siedzibie NFOŚiGW przy ul. Konstruktorskiej 1 w Warszawie na portierni w godzinach 8:00 – 15:00
Alternatywnie dokumenty można przesłać drogą pocztową na adres:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 1
02-673 Warszawa

Ważne!

Wnioski mogą być składane tylko w formie papierowej i muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.

Co należy dołączyć do wniosku?

Aby otrzymać dofinansowanie należy bezwzględnie spełnić wszystkie warunki programu (dotacja dotyczy instalacji o mocy od 2 do 10 kWp) i przedstawić:
– kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej opatrzoną adnotacją „Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”
– dowód zapłaty faktury lub oświadczenie o dokonanej zapłacie
– zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy;
– klauzulę informacyjną dla wnioskodawców.

Kiedy można spodziewać się pieniędzy?

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę na konieczność skrupulatnego spełnienia wszystkich wymogów programu (w przeciwnym razie wniosek zostanie odrzucony, a szansa na pozyskanie pieniędzy niewykorzystana).

Od Klientów firmy Eco Voltaika (instalacje fotowoltaiczne) mamy informacje, że NFOŚiGW przekazuje pieniądze na wskazany numer rachunku bankowego już po 3-4 tygodniach, licząc od daty wysłania wniosku dotacyjnego.

Pełen regulamin programu “Mój prąd” jest dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.nfosigw.gov.pl Masz wątpliwości? Skontaktuj się z nami! Wyjaśnimy i pomożemy Ci przejść przez cały proces.